Evde Boza Yapýmý

Malzemeler
3 bardak bulgur
2 kahve fincaný pirinç
3 bardak tozþeker
1 bardak eski boza ya da kibrit kutusu büyüklüðünde maya geniþ bir kap

Yapýlýþý
Bulgur akþamdan bol su ile ýslatýlýr. Ertesi gün bulgur ve pirinç iyice ezilinceye kadar piþirilir. Mikserle çýrpýlýr ve ince süzgeçten geçirilir. Bu karýþým hafif ateþe konulur. Ýçine þeker katýlýr ve eriyinceye kadar karýþtýrýlýr. Sonra ateþten alýnýr. Bir yerde ýlýnmaya býrakýlýr. Arada bir karýþtýrýlýr. Ilýndýktan sonra içine eski boza ya da ýlýk suyla ezilmiþ maya katýlýr. Ýyice karýþtýrýlýr. Bu karýþýmýn aðzý kapatýlarak, 20-25 derecelik bir yerde, ara sýra karýþtýrýlarak 2-3 gün bekletilir. Ýçinde göz göz hale gelmiþ kabarcýklar görülürse olmuþ demektir. Serin bir yere alýnýr. Soðuk servis yapýlýr. Ýsteðe baðlý olarak üzerine sarý leblebi ve tarçýn ilave edilir.
Afiyet olsun